mail@eltechno.dk

Spildevand

Vi har gennem en årrække arbejdet med opgaver inden for spildevandshåndtering. Det være sig styretavler til pumpestationer og renseanlæg. Vi leverer styretavler med PLC og HMI applikation, og deltager gerne i idriftsættelse af anlægget.

En del af opgaverne har været for danske forsyningsselskaber hvor vi har leveret mere end 50 styretavler for pumpestationer de seneste år. Det har været kundespecificerede løsninger, men også egenudviklede standardløsninger.

Vores standard løsninger bygger på den store erfaring vi har oparbejdet, og er designet således at kundeønsker kan indpasses.

Spildevandshåndtering er en forholdsvis energitung og ressourcekrævende applikation, så derfor er energioptimering og oppetid på pumperne et vigtigt parameter. Derfor kan vore kunder forvente at det er en naturlig del af vores løsninger.

Grøn plastiktønde fyldt med vand